Kongres Kobiet

Relacja z VI Kongresu Kobiet w Warszawie

.Stoisko Stowarzyszenia  na Kongresie Nasze stanowisko przez 2 dni odwiedziło ponad 300 osób. Wśród odwiedzających było  wiele osób już chorych i zdiagnozowanych na Hashimoto i tych co podejrzewają tą chorobę u siebie.

Stowarzyszenie reprezentowały:

Jadwiga Białobrzeska-Urbańczyk  – prezes

Mariola Jakubowska-Pilimon  – z-ca prezesa

Katarzyna Kędzierska – skarbnik

Anna Urbańczyk – członek/ założyciel

Dodaj komentarz