Aktualności

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

W imieniu nowego Zarządu chciałabym powitać wszystkich Członków i Sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Mamy świadomość, że podejmujemy się ważnego (i poważnego) zadania. Pierwsze 3 lata działalności to ogromny wysiłek włożony w stworzenie i nadanie kształtu Stowarzyszenia. To wielki sukces Jadwigi Baiałobrzeskiej-Urbańczyk i innych zaangażowanych osób.

Naszym zadaniem będzie dalszy rozwój Stowarzyszenia i wprowadzenie go w nowe obszary. Pierwsze planowane działania obejmować będą wydawanie cyklicznego Newslettera, nawiązanie nowych kontaktów z organizacjami partnerskimi, szersze wykorzystanie mediów społecznościowych do komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia. Oprócz realizacji celów statutowych, położymy nacisk na budowanie wartości z przynależności do Stowarzyszenia dla jego Członków. W najbliższych dniach na stronie Stowarzyszenia i profilu w mediach społecznościowych będziemy przekazywać informacje związane z ostatnimi zmianami.

Zwracamy się z prośbą do Członków i Sympatyków o wsparcie naszych działań. Stowarzyszenie może osiągnąć sukces tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy aktywnie uczestniczyć i angażować się w realizację jego celów.

W imieniu Zarządu
Justyna Salamonowicz-Gustaw
Prezes Zarządu